พิเศษ! เฉพาะลูกค้าโครงการ Walden Asoke & Walden Thonglor 8

พิเศษ! เฉพาะลูกค้าโครงการ Walden Asoke & Walden Thonglor 8 เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้และลงทุน 1 ล้านบาทขึ้นไป (หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย) รับสิทธิพิเศษ ! เป็นสมาชิก Smitivej First ของ รพ. สมิติเวช และแพ็คเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (มูลค่า 1,490 บาท) และบัตร Starbucks (มูลค่า 200 บาท) ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 65

สนใจลงทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-633-6000 กด 2 กด 4
หรือลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ https://www.tiscowealth.com/.../habitat-tisco-promotion...
เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีบัญชีซื้อขายกองทุนรวม และเปิดบัญชีใหม่ ผ่านสาขาธนาคารทิสโก้
- มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนรวม ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 30 ก.ย. 65
- กรณีลูกค้าลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมตลาดเงิน , กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และกลุ่มกองทุนรวมที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ต้องถือหน่วยลงทุนโดยไม่ขายหรือสับเปลี่ยนออกจนครบระยะเวลา 1 เดือน
- สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท และ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
- ธนาคารจะจัดส่งแพ็คเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ. สมิติเวช และเอกสารเพื่อออกบัตร Member Samitivej First ภายใน เดือน ธ.ค. 65
- ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงของกำนัลเป็นของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน