• DISCLAIMER

หมายเหตุ โครงการ X2 Vibe Pattaya Seaphere

เมื่อโครงการฯสร้างเสร็จ ลูกค้าจ่ายเงินค่าห้องชุดครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ 1) เฟอร์นิเจอร์ built-in และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆครบชุด มูลค่ารวม 200,000 บาท 2) สิทธิเข้าพักฟรี 7 วันต่อปีในโครงการ X2 Vibe Pattaya Seaphere มูลค่าสิทธิเข้าพักต่อปีคิดเป็น 15,000 บาท ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 11 – 25 เมษายนของทุกปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม 3) Owner Exchange Club แลกเปลี่ยนสิทธิ์พักฟรี 7 วันต่อปีเพื่อเข้าพักที่ X2 Residences ที่อื่นๆ 16 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ X2 Pattaya Oceanphere, X2 Royal Tulip Pattaya Elysium Residence, X2 Hua Hin Oasis, X2 Kui Buri Residence, X2 Luxe Samui, X2 Koh Samui, X2 Phuket Kamala, X2 Vibe Phuket Bangtao, X2 Koh Kood Residence, X2 Khao Yai Villanova, X2 Chiang Mai Miville, X2 Lombok Sengiggi Amanah, X2 Bali Breakers, X2 Sumbawa, X2 Danang (CTX), X2 Vibe Hoi An หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย X2 Resorts การแลกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าพักนี้เป็นการใช้ระบบแลกแต้มที่กำหนดโดย X2 Resorts ซึ่งจำนวนวันที่สามารถใช้สิทธิ์เข้าพักได้นั้นอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 7 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ลูกค้าเลือกไปใช้สิทธิ์ การกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนแต้มและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เข้าพักที่โครงการอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในการบริหารงานของ X2 Resorts ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนแต้มดังกล่าว 4) การการันตีค่าเช่า 7% ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี โดยมูลค่า 7% ของค่าเช่าคิดจากราคาขายสุทธิของห้องชุดแต่ละห้อง จำนวนเงินที่การันตีค่าเช่าของแต่ละห้องชุดจึงไม่เท่ากัน การจ่ายเงินการันตีค่าเช่าให้แก่ลูกค้าเป็นแบบแบ่งจ่ายปีละ 12 งวด จ่ายทุกๆสิ้นเดือน โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายผลตอบแทนรายเดือน ตามข้อกำหนดโดยกรมสรรพากร

คาดการณ์โครงการฯ สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย กันยายน 2560 สิทธิประโยชน์ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์ที่กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้น เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย สถานที่ที่กำหนดให้มารับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว คือ ที่โครงการตั้งอยู่ ซอยนาจอมเทียน 32 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ โครงการ X2 Pattaya Oceanphere

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.x2pattaya.com และจองห้องชุดโครงการ X2 Pattaya Oceanphere พร้อมจ่ายเงินจองตามจำนวนที่ตกลงกับเจ้าของโครงการ ลูกค้าจะได้รับ 1) ส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท สำหรับวิลล่า 1 ห้องนอน 1,000,000 บาท สำหรับวิลล่า 2 ห้องนอน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 2) สิทธิ์ล่องเรือฟรี X2 Luxury Yacht Charter ที่โอเชี่ยนมารีนา ยอร์ช คลับ พัทยา เป็นเวลาครึ่งวัน (4 ชม.) มูลค่า 45,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองวิลล่า 1 ห้องนอน และเป็นเวลาเต็มวัน (6-8 ชม.) มูลค่า 65,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองวิลล่า 2 ห้องนอน

เมื่อโครงการฯสร้างเสร็จ ลูกค้าจ่ายเงินค่าห้องชุดครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ 1) เฟอร์นิเจอร์ built-in และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆครบชุด มูลค่ารวม 300,000 บาท 2) สิทธิเข้าพักฟรี 14 วันต่อปีในโครงการ X2 Pattaya Oceanphere มูลค่าสิทธิเข้าพักต่อปีคิดเป็น 70,000 บาท โดยแบ่งเป็นสิทธิเข้าพัก 10 วัน ช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ และ 4 วัน ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 11 – 25 เมษายนของทุกปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม 3) Owner Exchange Club แลกเปลี่ยนสิทธิ์พักฟรี 14 วันต่อปีเพื่อเข้าพักที่ X2 Residences ที่อื่นๆ 16 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ X2 Vibe Pattaya Seaphere, X2 Royal Tulip Pattaya Elysium Residence, X2 Hua Hin Oasis, X2 Kui Buri Residence, X2 Luxe Samui, X2 Koh Samui, X2 Phuket Kamala, X2 Vibe Phuket Bangtao, X2 Koh Kood Residence, X2 Khao Yai Villanova, X2 Chiang Mai Miville, X2 Lombok Sengiggi Amanah, X2 Bali Breakers, X2 Sumbawa, X2 Danang (CTX), X2 Vibe Hoi An หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย X2 Resorts การแลกเปลี่ยนสิทธิ์เข้าพักนี้เป็นการใช้ระบบแลกแต้มที่กำหนดโดย X2 Resorts ซึ่งจำนวนวันที่สามารถใช้สิทธิ์เข้าพักได้นั้นอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 14 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ลูกค้าเลือกไปใช้สิทธิ์ การกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนแต้มและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เข้าพักที่โครงการอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในการบริหารงานของ X2 Resorts ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนแต้มดังกล่าว 4) การการันตีค่าเช่า 7% ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี โดยมูลค่า 7% ของค่าเช่าคิดจากราคาขายสุทธิของห้องชุดแต่ละห้อง จำนวนเงินที่การันตีค่าเช่าของแต่ละห้องชุดจึงไม่เท่ากัน การจ่ายเงินการันตีค่าเช่าให้แก่ลูกค้าเป็นแบบแบ่งจ่ายปีละ 12 งวด จ่ายทุกๆสิ้นเดือน โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายผลตอบแทนรายเดือน ตามข้อกำหนดโดยกรมสรรพากร 5) การให้ผลตอบแทนแบบแบ่งผลกำไร (profit sharing) หลังจากปีที่ 5 60% ของกำไรให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของวิลล่า โดยคำนวณตามมูลค่าราคาซื้อขายของวิลล่าทุกหลังที่เข้าร่วมโปรแกรมการลงทุนปล่อยเช่า ผลตอบแทนคิดเป็นแบบรายไตรมาส โดยจ่ายผลตอบแทนในไตรมาสถัดไป มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายผลตอบแทนรายเดือน ตามข้อกำหนดโดยกรมสรรพากร

คาดการณ์โครงการฯ สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย ธันวาคม 2561 สิทธิประโยชน์ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์ที่กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้น เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย สถานที่ที่กำหนดให้มารับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว คือ ที่โครงการตั้งอยู่ ซอยนาจอมเทียน 56 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bayphere.com และจองห้องชุดโครงการ Best Western Premier Bayphere Pattaya พร้อมจ่ายเงินจองตามจำนวนที่ตกลงกับเจ้าของโครงการ ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 100,000 บาท จากราคาขาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อโครงการฯสร้างเสร็จ ลูกค้าจ่ายเงินค่าห้องชุดครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ 1) เฟอร์นิเจอร์ built-in และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆครบชุด มูลค่ารวม 300,000 บาท 2) สิทธิเข้าพักฟรี 14 วันต่อปีในโครงการ Best Western Premier Bayphere Pattaya มูลค่าสิทธิเข้าพักต่อปีคิดเป็น 42,000 บาท โดยแบ่งเป็นสิทธิเข้าพัก 10 วัน ช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ และ 4 วัน ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 11 – 25 เมษายนของทุกปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่นๆ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม 3) การการันตีค่าเช่า 7% ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี โดยมูลค่า 7% ของค่าเช่าคิดจากราคาขายสุทธิของห้องชุดแต่ละห้อง จำนวนเงินที่การันตีค่าเช่าของแต่ละห้องชุดจึงไม่เท่ากัน การจ่ายเงินการันตีค่าเช่าให้แก่ลูกค้าเป็นแบบแบ่งจ่ายปีละ 12 งวด จ่ายทุกๆสิ้นเดือน โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายผลตอบแทนรายเดือน ตามข้อกำหนดโดยกรมสรรพากร คาดการณ์โครงการฯสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย ธันวาคม 2561 สิทธิประโยชน์ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์ที่กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้น เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย สถานที่ที่กำหนดให้มารับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว คือ ที่โครงการตั้งอยู่ ซอยนาจอมเทียน 18 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี